FAILLISSEMENTEN

Dagelijks de lijst van alle gepubliceerde faillissementen in het Belgisch Staatsblad.

Abonnement : 95 euros / jaar

KERNCIJFERS

Een 15-tal ratio's en kerncijfers waaronder de solvabiliteit, liquide middelen, rendabiliteit, netto bedrijfskapitaal enz. worden voor u berekend en vergeleken.

Abonnement : 65 euros / jaar

GOLD

Abonnement Gold

Onbeperkte raadplegingen van beknopte kredietrapporten, inclusief kredietlimiet

KREDIETLIMIET

Abonnement Kredietlimiet

Onbeperkte raadplegingen van de kredietlimieten van alle Belgische ondernemingen

Jaarrekeningen 5 jaar

Onbeperkte toegang tot :

- de laatste 5 neergelegde jaarrekeningen van alle Belgische vennootschappen
- inclusief de 15 belangrijkste ratio’s en kerncijfers van de laatste 3 boekjaren

Het geeft u inzicht over de evolutie van een bedrijf en geeft u de mogelijkheid uw eigen analyse te doen.

Abonnement : 125 euros / jaar
Onbeperkt gebruik