FAILLISSEMENTEN

Dagelijks de lijst van alle gepubliceerde faillissementen in het Belgisch Staatsblad.

Abonnement : 95 euros / jaar

KERNCIJFERS

Een 15-tal ratio's en kerncijfers waaronder de solvabiliteit, liquide middelen, rendabiliteit, netto bedrijfskapitaal enz. worden voor u berekend en vergeleken.

Abonnement : 65 euros / jaar

GOLD

Abonnement Gold

Onbeperkte raadplegingen van beknopte kredietrapporten, inclusief kredietlimiet

KREDIETLIMIET

Abonnement Kredietlimiet

Onbeperkte raadplegingen van de kredietlimieten van alle Belgische ondernemingen

Kredietlimiet

De kredietlimiet is het besluit van het kredietrapport en houdt rekening met tientallen parameters zoals oa. dagvaardingen, geprotesteerde wissels...
Hij geeft een belangrijke indicatie over de kredietwaardigheid van een onderneming. De kredietlimiet geeft u een houvast bij het nemen van een beslissing.

Abonnement : 595 euros / jaar
Onbeperkt gebruik