FAILLISSEMENTEN

Dagelijks de lijst van alle gepubliceerde faillissementen in het Belgisch Staatsblad.

Abonnement : 95 euros / jaar

KERNCIJFERS

Een 15-tal ratio's en kerncijfers waaronder de solvabiliteit, liquide middelen, rendabiliteit, netto bedrijfskapitaal enz. worden voor u berekend en vergeleken.

Abonnement : 65 euros / jaar

GOLD

Abonnement Gold

Onbeperkte raadplegingen van beknopte kredietrapporten, inclusief kredietlimiet

KREDIETLIMIET

Abonnement Kredietlimiet

Onbeperkte raadplegingen van de kredietlimieten van alle Belgische ondernemingen

Gold abonnement

ONBEPERKTE raadpleging van de verkorte kredietrapporten*.
(*voor de uitgebreide rapporten gelieve www.credit-consult.be te raadplegen)

Inhoud van het verkorte kredietrapport :
- vergelijking van de 15 belangrijkste ratios en kerngetallen aan over 3 jaar.
- aanduiding van al dan niet aanwezige incidenten (dagvaardingen RSZ, geprotesteerde wissels, schrapping als geregistreerde aannemer, concordaat, faillissement...)
- kredietlimiet
- rating (A, B of C)

Abonnement : 1.250 euros / jaar
Onbeperkt gebruik