FAILLISSEMENTEN

Dagelijks de lijst van alle gepubliceerde faillissementen in het Belgisch Staatsblad.

Abonnement : 95 euros / jaar

KERNCIJFERS

Een 15-tal ratio's en kerncijfers waaronder de solvabiliteit, liquide middelen, rendabiliteit, netto bedrijfskapitaal enz. worden voor u berekend en vergeleken.

Abonnement : 65 euros / jaar

GOLD

Abonnement Gold

Onbeperkte raadplegingen van beknopte kredietrapporten, inclusief kredietlimiet

KREDIETLIMIET

Abonnement Kredietlimiet

Onbeperkte raadplegingen van de kredietlimieten van alle Belgische ondernemingen

Internationaal

Kredietrapporten bestellen over bedrijven in de hele wereld. In samenwerking met onze internationale partner wordt u een selectie aangeboden van de beste informatieproducenten ter wereld.
Bestel units via de speciale bestelbon.

De units blijven 3 jaar geldig !
Bestelbon afdrukken