FAILLISSEMENTEN

Dagelijks de lijst van alle gepubliceerde faillissementen in het Belgisch Staatsblad.

Abonnement : 95 euros / jaar

KERNCIJFERS

Een 15-tal ratio's en kerncijfers waaronder de solvabiliteit, liquide middelen, rendabiliteit, netto bedrijfskapitaal enz. worden voor u berekend en vergeleken.

Abonnement : 65 euros / jaar

GOLD

Abonnement Gold

Onbeperkte raadplegingen van beknopte kredietrapporten, inclusief kredietlimiet

KREDIETLIMIET

Abonnement Kredietlimiet

Onbeperkte raadplegingen van de kredietlimieten van alle Belgische ondernemingen

Uitgebreide monitoring

De uitgebreide monitoring is een onmisbare tool voor een nauwgezette opvolging van uw klanten, leveranciers en concurrenten.
U wordt automatisch verwittigd bij iedere belangrijke gebeurtenis bij een van uw zakenrelaties.
Een dagelijkse mail informeert u bij gebeurlijke RSZ dagvaardingen, geprotesteerde wissels, schrappingen als geregistreerde aannemer, gerechtelijk akkoord, faillissement maar ook adres- of naamswijzigingen.

Deze monitoring is de ideale tool voor het dagelijkse kredietbeleid en wordt ten zeerste aanbevolen als supplement bij het GOLD abonnement. Zie onze prijzen op de bestelbon.