FAILLISSEMENTEN

Dagelijks de lijst van alle gepubliceerde faillissementen in het Belgisch Staatsblad.

Abonnement : 95 euros / jaar

KERNCIJFERS

Een 15-tal ratio's en kerncijfers waaronder de solvabiliteit, liquide middelen, rendabiliteit, netto bedrijfskapitaal enz. worden voor u berekend en vergeleken.

Abonnement : 65 euros / jaar

GOLD

Abonnement Gold

Onbeperkte raadplegingen van beknopte kredietrapporten, inclusief kredietlimiet

KREDIETLIMIET

Abonnement Kredietlimiet

Onbeperkte raadplegingen van de kredietlimieten van alle Belgische ondernemingen

Gratis portefeuilleanalyse

Stuur ons een mail en vraag een gratis screening van uw klantenportefeuille aan en u ontvangt een globale risicoanalyse van deze portefeuille.
Onze rating (= indicator van solvabiliteit) is opgesteld in 3 posities: A (uitstekend), B (goed maar bepaalde aandachtspunten) en C (slecht). Deze studie zal u een globaal zicht bieden op het risico dat u loopt.

Bijvoorbeeld : totaal 500 klanten waarvan 150 rating A, 250 rating B en 100 rating C.