FAILLISSEMENTEN

Dagelijks de lijst van alle gepubliceerde faillissementen in het Belgisch Staatsblad.

Abonnement : 95 euros / jaar

KERNCIJFERS

Een 15-tal ratio's en kerncijfers waaronder de solvabiliteit, liquide middelen, rendabiliteit, netto bedrijfskapitaal enz. worden voor u berekend en vergeleken.

Abonnement : 65 euros / jaar

GOLD

Abonnement Gold

Onbeperkte raadplegingen van beknopte kredietrapporten, inclusief kredietlimiet

KREDIETLIMIET

Abonnement Kredietlimiet

Onbeperkte raadplegingen van de kredietlimieten van alle Belgische ondernemingen

Starter

Dit EXCLUSIEF STARTERS abonnement is voorbehouden aan vennootschappen (morele personen) in hun eerste boekjaar. Wij bieden hen GRATIS toegang tot ons GOLD abonnement. (waarde = 1.250 €)

Starters in hun tweede boekjaar krijgen 50% korting op het tarief.
Maak gebruik van de bestelbon en na verificatie van uw gegevens ontvangt u een paswoord dat u toegang verleent tot de databank.